Suulliset kokeet

Suulliset kokeet

Arvioinnilla on taipumus vaikuttaa opiskelijan motivaatioon ja oppimisprosessiin. Tämä kurssi tarjoaa käytännön työkaluja sellaisen arvioinnin toteuttamiseen, joka vahvistaa positiivisia tunteita ja motivaatiota. Kurssilla pohditaan miten pystyisimme kiinnittää huomiota oppimisprosessiin kokonaisuudessaan sen sijaan, että arvioimme ainostaan opiskelijan tuotoksia. Miten voisimme arvioida rohkaisevalla ja opiskelijakeskeisellä tavalla? Opiskelijakeskeinen oppiminen on henkilökohtaista. Se tukee opiskelijan sitoutumista ja omistajuutta opintoihinsa. Tämä auttaa kehittämään 2000-luvulla vaadittavia taitoja kuten kriittistä ajattelua ja luovuutta. Monipuoliset arviointimenetelmät auttavat  opiskelijoita tunnistamaan omat vahvuutensa ja saavat heidät kukoistamaan niin koulussa kuin luokkahuoneen ulkopuolella.

Tällä kurssilla perehdytään suullisiin arviointimenetelmiin. Harjoitellaan suullisten kokeiden arviointia sekä tutkitaan arvioinnin taustalla olevia positiivisen pedagogiikan ydinajatuksia. 

Tässä työpajassa

  • Saat katsauksen uusista pedagogisista tuulista.
  • Opit erilaisia arviointimenetelmiä kuten suulliset kokeet, vertaisarviointi, itsearviointi sekä ryhmätöiden arviointi.
  • Saat tukea omien kurssiesi arviointitekniikoiden suunnitteluun.
  • Keskustellaan ja vaihdetaan ideoita toisten osanottajien kanssa.

Minulla on yli 10 vuoden kokemus suullisista kokeista. Käytän niitä jokaisella kurssillani. Tärkeää on luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa tuoda asioita yhteiseen keskusteluun.  

Teija Havana

Kouluttaja, psykologian opettaja

Työpaja sopii opettajille, kouluttajille, rehtoreille ja kaikille koulussa työskenteleville, jotka haluavat haastaa itsensä uudistamaan kouluarviointia.

Palaute kurssista

9,2/10
9.2/10

Ota yhteyttä