Prosessiarviointia

Kirjoittaminen on helppoa, jos osaa. Entäpä jos kynä ei olekaan miekkaa vahvempi työkalu? Opiskelijoiden kirjoitustaito on katoavaa kansanperinnettä. Moni opettaja kokee suuria haasteita jopa perusasioiden opettamisessa. 

Tässä työpajassa tutustumme prosessiarviointiin yhtenä vaihtoehtona, joka auttaa opiskelijoita kirjallisessa ilmaisussa. Kouluttajamme ovat jo vuosia kokeilleet tunneilla erilaisia prosessikirjoittamisen keinoja, joilla opiskelijoita voi ohjata akateemiseen ilmaisuun.
Työpajassa perehdymme

  • prosessikirjoittamista helpottaviin työkaluihin. 
  • ns. viiden sormen tekniikkaan.
  • erilaisiin vertaisarvioinnin tapoihin, kuten liikennevaloihin.
  • prosessiarvioinnin taustalla vaikuttaviin pedagogisiin malleihin.

Moni opiskelija voi olla tiedollisesti paljon korkeammalla tasolla, vaikkei kykene sanoittamaan ajatuksiaan. Prosessiarvointi auttaa opiskelijaa kirjallisessa ilmaisussa, tieteellisen otteen sisäistämisessä sekä ajatusten selkeyttämisessä ja jäsentämisessä. 

Markus Masalin

Kouluttaja, psykologian opettaja

Työpaja sopii opettajille, kouluttajille, rehtoreille ja kaikille koulussa työskenteleville, jotka haluavat haastaa itsensä uudistamaan kouluarviointia.

Palaute kurssista

9,2/10
9.2/10

Ota yhteyttä