Yhdessä paremmaksi

Ryhmätyötaidot ja kannustava vuorovaikutus opetustilanteissa. Kasvava digitaalisten laitteiden käyttö ja modernin maailman kiire luovat haasteita ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Samaan aikaan työelämä edellyttää yhä kehittyneempiä sosiaalisia taitoja, kun työnhakijoiden pitäisi brändätä itsensä ja verkostoitua. Arvioinnin määrän, kasvavien opetusryhmien ja kokousten välissä opettaja voi kokea riittämättömyyden tunnetta ohjata tunnilla tapahtuvaa työskentelyä. Kuitenkin uudessa opetussuunnitelmassa ryhmä-  ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu: Opiskeluympäristöt — edistävät opiskelumotivaatiota ja rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia. 

“Lukion opetuksen ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijan aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä.”

Opetuksessa hyödynnetään yhteistoiminnallisuutta ja tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden muotoutumista.” Lukion opetussuunnitelman luonnos 14.3.2019

Ryhmässä tapahtuvat ilmiöt ovat ainutlaatuisia vain kyseiselle ryhmälle, mutta ne ovat samaan aikaan myös yleisiä siinä mielessä, että ryhmädynaamisia taitoja voi harjoitella ja niillä ohjata ryhmää oppimista tukevaan suuntaan.  

Opetuksessa voi tuntua siltä, että aika, paikka ja toimintaa säätelevät roolit ovat vakiintuneita. Niitä voi kuitenkin hyvin paljon säädellä riippuen siitä, millaisia menetelmiä opetukseen soveltaa. Oppitunti alkaa ja päättyy tiettyyn aikaan, mutta opettaja voi vaikuttaa siihen, miten nopeasti aika kuluu tunneilla. Fyysinen luokkatilakin tuntuu helposti aina samalta, mutta opettaja voi yksinkertaisilla siirroilla muokata tilaa ryhmätyöskentelyä tukevaksi. Opettajasta voi myös joskus tuntua siltä, että ryhmässä passiivinen ilmapiiri tai aktiivinen tekeminen kohdistuu aivan johonkin muuhun. Rooleja voi kuitenkin muuttaa ja opiskelijan aktiivista työskentelyä tukea hyvällä ryhmämetodeilla.

EduBorealis tarjoaa työpajan, jossa pääsee tutustumaan, kokeilemaan käytännössä ja suunnittelemaan uusia menetelmiä, miten ryhmässä voi luoda myönteistä tunnelmaa, auttaa opiskelijoita aktivoitumaan itse oppimiseen kännykän tai kaverille juttelun sijaan.

Meidän työpajassamme saat käytännön keinoja erilaisten ryhmäytymisharjoitusten vetämiseen sekä ryhmän aktivoimiseen. Näiden lisäksi pääset tutustumaan ajatteluun, joka mahdollistaa positiivisen ryhmähengen.

Koulutuksen teemoja

  • Yhdessä paremmaksi: miksi kannattaa työskennellä ryhmissä?
  • Ryhmien lämmittäminen ja johdattelu työskentelyyn
  • Tuotokset: millaiset työt saavat opiskelijat innostumaan?
  • Mitkä tekijät luovat onnistuneen ryhmätyöskentelyn?
  • Erilaisia ryhmätyötekniikoita: palapelityöskentely, pelit, dating, pikapalaveri
  • Miten opettaja voi luoda ryhmätyöskentelyä edistävää kulttuuria?
  • Vapaamatkustajan ongelma: miten saada kaikki aktivoitua?
  • Arviointi ryhmäprosessin taustalla
  • Ryhmäkokeet

Työpajamme on suunnattu kaikkien kouluasteiden opettajille, ryhmänohjaajille sekä muille kouluissa työskenteville henkilöille.

 

Tilaa koulutus koulullenne tai kysy lisää.