Ristiriidoista ratkaisuihin

Moni yritys haluaa rakentaa työntekijöilleen viihtyisää, palkitsevaa ja kannustavaa työympäristöä, jossa erilaisuudelle on tilaa. Tulosvastuu ja kiire luovat tilanteita, joissa voi olla vaikea käsitellä ristiriitoja rakentavalla tavalla. Samoin palautteen antaminen ja saaminen ei ole aina helppoa, varsinkin jos palaute ei ole positiivista.

Tämä koulutus tarjoaa virkistäviä työkaluja haastavien vuorovaikutustilanteiden ratkaisemiseksi. Työpajassa käytetään draamapedagogisia menetelmiä,  jotka antavat käytännön keinoja oman työyhteyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Ristiriidoista ratkaisuihin – työpaja tarjoaa aktiivisen vaihtoehdon perinteisiin kalvosulkeiskoulutuksiin verrattuna.

Työpaikoilla voi tuntua siltä, että aika, paikka ja toimintaa säätelevät roolit ovat vakiintuneita. Niitä voi kuitenkin hyvin paljon säädellä.  Ryhmässä tapahtuvat ilmiöt ovat ainutlaatuisia vain kyseiselle ryhmälle, mutta ne ovat samaan aikaan myös yleisiä siinä mielessä, että ryhmädynaamisia taitoja voi harjoitella ja niillä ohjata ryhmän toimintaa positiivista vuorovaikutusta tukevaan suuntaan.  

Draaman avulla on mahdollista tutkia erilaisia maailmoja. Draamakasvatuksen menetelmät sopivat kaikille, ei tarvitse olla mitään aiempaa kokemusta esiintymisestä. Työpajassa luodaan energinen ja mukaansa tempaava tunnella, jonka kautta osallistujat pääsevät itse tekemään.  Työpajassamme osallistujat pääsevät näkemään ja kokemaan draamallisin keinoin erilaisia ristiriitatilanteita, ja miten niitä voisi rakentavasti ratkaista.

Koulutuksen teemoja

  • Miltä ristiriidat näyttävät?
  • Miten antaa rakentavaa palautetta?
  • Mistä ristiriidat johtuvat?
  • Miten tunteet näkyvät työssä?
  • Vapaamatkustajan ongelma

Työpajamme on suunnattu yrityksille, johtajille, esimiehille ja työntekijöille.

 

Draama ei ole vain sellaisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita teatterista. Se on kaikille. Draamaharjoitusten avulla voidaan tutkia todellisuutta aivan uudenlaisilla tavoilla. Ei ole pelkoa epäonnistumisesta, vaan jokainen saa olla oma itsensä.  

Markus Masalin

Kouluttaja, Draamapedagogi

Ota yhteyttä